There is no question and answers

Latest News

ಚಹಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ
ಚಹಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ
May 16, 2019

ಚಹಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್) ಆಧರಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಚಹಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಟಿಆರ್ ಎ) ಮುಂದಾಗಿದೆ.